កញ្ចប់កម្មវិធីឌីជីថលទី០៤

កញ្ចប់កម្មវិធីឌីជីថលទី០4

តម្លៃ និងការបញ្ជារទិញ

តម្លៃចាប់ពី​ : 18$
ទំនាក់ទំនងទិញនៅទីនេះ

👉សំគាល់ពិសេស
✔តម្លៃប្រប្រួលទៅតាមទីផ្សារចង់ដឹងច្បាស់ ទំនាក់ទំនងទីនេះ មុននិងធ្វើការបញ្ជារទិញ
✔តម្លៃលើរូប និងតម្លៃលើផូសមិនត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ចង់ដឹងតម្លៃចុងក្រោយ ឬតម្លៃសំរាប់ការទិញច្រើន
✔សំរាប់ការផ្តល់ពត៌ ឬការជួយតម្លើងជួសជុល  ទំនាក់ទំនងទីនេះ (7AM-10PM).
✔Global :  Binance, LTC, BTC, USDT, Visacard,  Mastercard, Webmoney, Pyypl, Wise...
✔Local : ABA , Aceleda, Princebank ,Sathapana ,Wing.....

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

👉ពត៌មានរបស់ទំនិញ
➤ Bundle​ Choice 01 (18$) : 
-Windows 10Pro/11Pro Lifetime Key 1PC Onlinekey
-Ms.Office Proplus 2021/2019/2016/2013 Lifetime Key ID 1PC
-Avast Ultimate License Key 1Year 1PC

➤ Bundle​ Choice 02 (16$) : 
-Windows 10Pro/11Pro Lifetime Key 1PC Onlinekey
-Ms.Office Proplus 2021/2019/2016/2013 Lifetime Key ID 1PC
-Avast Premium Security License Key 1Year 1PC

👉ពត៌មានបន្ថែមរបស់ទំនិញ

✔This product sells to the last user, not to the reseller 
✔Read our descriptions of products properly before purchasing
✔If License Problem During Warranty Will Replacement


ទំនាក់ទំនង និងសេវាកម្មតម្លើងជូន

Telegram Admin: https://t.me/BssolutionnsTechnology
➤TeamSupport : https://t.me/masterlowprice
➤Emailbsssolutionteam.vip@gmail.com
Smart : 016586282
➤Cellcard : 095743838

  

BSSOLUTIONS

Admin បង្កើតវេបសាយនេះឡេីងដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកម្មវិធីសំរាប់ប្រើការក្នុងការ​ កំសាន្ត​ កម្មវិធីជំនួយការសិក្សា កម្មវិធីកីឡា ដែលមានតម្លៃទាប់និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ។

Post a Comment

Previous Post Next Post